Нам не надо златого кумира, ненавистен нам царский чертог! :: Знакъ


    1    2    
Нам не надо златого кумира, ненавистен нам царский чертог!

Издание: фабрика А.Ф Постнова, Москва