Япония. Чосен Банк. 50 сен 1919 г.    1    2    

Серия 4.