Япония. Чосен Банк. 10 сен 1919 г.    1    2    

Серия 15.