Знак «Фестиваль. Фрязино».    1    2    

1957 г. Алюминий.