Товарищество мануфактур В.Е. и А. Ясюнинских в селе Кохме. Облигация в 1 000 рублей 1910 г.    1    2    

№ 0874. Выдана на предъявителя. ЭЗГБ.